top of page

Lukáš Bobalík

Recyklácia v pohybe

Hodiny

SO 2. 10. - NE 3. 10.

10:00 - 13:00

Workshop vychádza u vzdelávací konceptu ,,Dlhodobo udržateľný rozvoj v tanci“, ktorý sa zameriava na problematiku tréningovej prípravy tanečníka a s tým súvisiacu tému udržania motivácie pre tvorbu, vystupovanie a výučbu.

 

Cieľom kurzu je rozvíjať debatu o udržateľnosti tanečného umelca na súčasnej scéne, ktorý sa umelecky míňa z projektu do projektu. Workshopu reflektuje vlastnú skúsenosť Lukáša Bobalika z pôsobenia na voľnej nohe bez pevného zázemia. 

IMG_4150.jpg

Svoje umelecké a vzdelávacie aktivity smeruje Lukáš k rozvoju a podpore zdravého prostredia pre profesionálne vykonávanie tanečného povolania zameraného aj na budúcich profesionálov ako aj etablovaných tanečníkov, pedagógov a choreografov v rámci konceptu dlhodobo udržateľného rozvoja v tanci.

Zámerom je hovoriť o čoraz aktuálnejších problémoch straty motivácie, nutnosti neustáleho sebarozvoja, vytrvalosti, tréningov, ktoré nie sú súčasťou umeleckých projektov, no sú nevyhnutnou súčasťou tanečnej prípravy, ktoré sa navyše vplyvom pandémie čoraz viac prehlbujú.

Workshop apeluje na prevenciu úrazov a vyhorenia, udržiavanie kondície, či pravidelný, výkonostný a tvorivý tréning a na celkovú mentálnu prípravu tanečníkov. Hlavným zámerom je otvárať tému dôležitosti kontinuálneho zvyšovania pohybových kvalít tanečníkov, aj mimo verejné vystupovanie. 

Workshopu se můžete zúčastnit:

  • pouze jeden den za 450 Kč dospělý / 400 Kč student,

  • nebo v sobotu i v neděli za zvýhodnenou cenu 800 Kč dospělý / 700 Kč student.

bottom of page