top of page

Zdeňka  Brungot Svíteková

Tektopárty

Hodiny

ST 29.9. - PÁ 1.10.

Program workshopu:

 • den 1 - STŘEDA 29.9.

  • 10:00 - 13:00 a 15:00 - 18:00

  • v tanečním studiu

  • vstup do těla

 • den 2 - ČTVRTEK 30.9.

  • 10:00 - 17:30

  • výlet do outdooru

  • práce ve skupině i sólo 

  • vstup do krajiny a vrstvení

 • den 3 - PÁTEK 1.10.

  • 9:00 - 16:30

  • performativní zkušenost

  • příprava + realizace + harvesting

Náplň workshopu:

 • movement research založený na dialogu s geologií a pohyby země - tělo země přes tělo člověka

 • výzkum a tvorba - kdy a jak se výzkum přetavuje do tvořivého procesu a výsledné formy uměleckého tvaru

 • scoring, práce s partiturami jako tvůrce a/nebo interpret

 

 • performativní zkušenost v outdooru

Workshop je určen pro:

 • studenty tanečních oborů, fyzického divadla a performance

 • interprety

 • tvůrce

 • kohokoli se zájmem o tělo, pohyb, tvořivý proces, životní prostředí, ekologii  

 

Cena workshopu :

 • 900 Kč za celou zkušenost

Společná zkušenost je zaměřená na objevování lidského těla prostřednictvím těla Země, jeho formací a transformací. Navštívíme různé vrstvy těla, budeme se věnovat stavům či kvalitám pohybu, sílám a pohybovým možnostem, které jsou inspirované vnitřními pohyby Země, jejími různými složkami a procesy, které je formovaly.

Tento čas bude pozvánkou prozkoumat osobní příběhy, díky kterým jsme se stali tím, kým jsme. V první řadě to bude čas spojit se s vlastním tělem, čas na pohyb a tvořivý proces. Seminář se skládá z pohybově a tvořivě zaměřených setkání, během kterých budeme používat a tvořit partitury, aby si ke konci mohl každý vytvořit vlastní partituru, vlastní tanec – performativní zkušenost.

Co je to performance, kdy a jak probíhá performativní akt? Komu je určený? Tento seminář bude o vztahu k tělu, o vztahu k místu, o poznaní, že i v klidu existuje pohyb. Je určený každému, kdo se zajímá o tělo a pohyb. Každému, koho zajímá otevřít prostor pro hlubší porozumění a napojení s určitým místem. Porozumění i tělu Země, které vytvořilo prostředí a podmínky pro naši existenci.

Obsah a téma setkání vychází z mého výzkumu, který se zrodil ze zvědavosti a zájmu o geomorfologickou a tektonickou realitu území Slovenska. O jeho vznik a o geologické procesy, kterými toto území prošlo. Geomorfologie Slovenska je velmi složitá a komplikovaná, tvarovaly ji komplexní geologické procesy a události, které daly vznik krajině tak, jak ji známe dnes, a která se zároveň před našima očima neustále mění.

Tento výzkum byl a je fascinující cestou v prostoru a času, v hlubokém času historie Země. Ovlivnil moje chápaní hmoty, rozměrů, procesů, prostoru a času, ale i složitost na první pohled jednoduché otázky „co je to tu?“. Na její zodpovězení je potřebné zároveň odpovídat na otázku „kde?“ a kdy?“ Tanec – a pohyb – vnímám jako základní způsoby zakoušení života a existence ve světě se všemi jeho složitostmi danými přírodou a lidskou existencí. Věřím, že naše těla mají vnitřní inteligenci, která je výsledkem více než tří miliard let evoluce – od momentu vzniku první buňky. Místo získávání kontroly nad tělem a místy, která obýváme, máme možnost rozvíjet způsoby, jak jim naslouchat.

bottom of page